Setlementti Tampere ry:n Väkivalta- ja kriisityö palvelee laajennetuin etäyhteyksin

Setlementti Tampere ry:n Väkivalta- ja kriisityö palvelee laajennetuin etäyhteyksin

Perheväkivaltaklinikan, Välitä!:n ja Didarin asiakastyö jatkuu koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa etäyhteyksillä ja verkkotyötä on lisätty. Kaikki kasvokkain kokoontuvat ryhmät on keskeytetty toistaiseksi, mutta kriisityöntekijät tavoittaa edelleen puhelimitse, sähköpostilla tai sopivilla etäyhteyksillä. Perheväkivaltaklinikan asiakaspuhelimen aukioloaikaa on laajennettu. Puhelimiin vastataan arkisin klo 9-15 välillä aina, kun joku kriisityöntekijöistä on vapaana, muulloin vastaajaan voi jättää yhteydenottopyynnön. Verkkokriisikeskus Tukinetissä (www.tukinet.net) on avattu Turvassa- chat, joka on auki joka ma ja to klo 14-16, ja johon kuka tahansa voi tulla keskustelemaani väkivaltaan liittyvistä huolistaan. Välitä! -ryhmächatit jatkuvat normaalisti Tukinetissä.

Ota yhteyttä::
Didar -kunniaväkivaltatyö p. 050 407 5445 auki ma-pe klo 9-15 tai
didar@setlementtitampere.fi, www.didar.fi
Perheväkivaltaklinikka p. 040 520 8255 auki ma-pe klo 9-15 (päivystys ma ja ke klo 12-13) tai pvk@setlementtitampere.fi, www.perhevakivalta.fi
Välitä! -seksuaaliväkivaltatyö p. 045 279 8090 auki ma-pe klo 9-15 tai
valita-yksikko@setlementtitampere.fi, www.seksuaalivakivalta.fi