Tampereen Diabetesyhdistys ry:n syyskokouksen valinnat

Tampereen Diabetesyhdistys ry:n syyskokouksen valinnat

Yhdistyksen toimialue on Tampere, Kangasala, Nokia, Pirkkala,
Pälkäne, Ruovesi ja Virrat, mutta 3500 jäsenen joukossa on myös
monia muissa kunnissa asuvia.

Tampereen Diabetesyhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin vuosiksi
2021-2022 Jaakko Hyytinen (Kangasala) ja hallituksen jäseninä
jatkavat vuoden 2021 Eeva-Liisa Pirilä (Pirkkala) ja Matti Sauramo
(Pirkkala).

Vuosiksi 2021-2022 hallitukseen valittiin: Tea Boman (Kangasala),
Ilkka Hirvi (Tampere), Timo Koukkari (Ylöjärvi), Pia Sivunen
(Tampere) ja Riitta Vainio (Tampere).

Yhdistyksen hallituksessa ovat edustettuina diabetesta sairastavat
henkilöt ja heidän läheisensä.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan

– valvoa diabeetikoiden etuja ja toimia diabeetikoiden yhdyssiteenä
– työskennellä diabeetikoiden arkielämän tukemiseksi yhteistyössä Diabetesliitto ry:n kanssa
– työskennellä diabeteksen aiheuttamien haittavaikutusten ennaltaehkäisemiseksi

Yhdistyksen toiminnan keskeinen painopistealue on diabetesta sairastavien ja heidän läheistensä ohjaus- ja neuvonta sekä jäsenistölle suunnattu toiminta. Vuoden 2021 toiminnan painopisteenä on lasten, nuorten ja perheiden toiminta sekä yhdistyksen näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääminen yhdistyksen toimialueella. Yhdistys jakaa ajan tasalla olevaa, tutkimukseen perustuvaa tietoa diabeteksesta ja sen hoidosta sekä terveyteen liittyvistä asioista.