Tampereen Järjestöedustamo järjestäytyi

Tampereen Järjestöedustamo järjestäytyi

Tampereen Järjestöedustamon uusi toimintakausi on alkanut ja tammikuussa valitut edustamon jäsenet ja varajäsenet pääsivät tapaamaan toisensa Teamsin välityksellä 16.2.  Kokouksen asialistalla olivat kuluvan vuoden toimintasuunnitelmasta päättäminen, vuosikello sekä puheenjohtajan valinta.

Järjestöedustamo valitsi vuoden 2021 puheenjohtajaksi päihdejärjestöjen edustajan Miika Joenperän Tampereen A-kilta ry:stä ja varapuheenjohtajaksi kaupunginosayhdistysten edustajan Katja Walleniuksen Pispalan asukasyhdistyksestä.

Vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa korostuvat viestinnän ja verkostojen kehittäminen sekä jäsenten välisen yhteistyön lisääminen. Kuluva vuosi on merkittävä vuosi kaupungin tulevien suuntaviivojen kannalta ja Järjestöedustamo tuleekin olemaan aktiivinen mm. kaupungin strategiatyössä. Sote-uudistuksen osalta Järjestöedustamo tekee yhteistyötä maakunnan ja kaupungin kanssa erityisesti kansalaistoiminnan koordinaation ja yhteisökeskusten kehittämisen parissa. Myös hyvinvointitiedon keruu ja sen hyödyntäminen on tulee olemaan edustamon toiminnan keskiössä vuonna 2021.

Edustamo nimesi joukostaan työryhmän, jonka tarkoituksena on lähteä valmistelemaan yhteisiä hankeaihioita Tampereen kaupungin kanssa. Ensimmäisenä tartutaan digiosallisuutta lisäävän hankkeen valmisteluun. Yhteisessä hankehaussa sekä Järjestöedustamon toiminnan kehittämisessä ja suuntaamisessa tullaan hyödyntämään kerättyä hyvinvointitietoa.

Lisätietoa ja Järjestöedustamon jäsenet löytyvät kaupungin verkkosivuilta. Järjestöedustamon koordinaattorit vastaavat kysymyksiisi liittyen edustamon toimintaan. Voit myös ehdottaa koordinaattoreille aiheita, joita toivot Järjestöedustamon käsittelevän. Facebookissa voit seurata Järjestöt Tampereella -sivustoa, jossa tiedotetaan ajankohtaisista järjestöjä koskettavista asioista.

Järjestöedustamon koordinaattorit:

Susanna Lundström
p. 0403558745
Suunnittelija
Tampereen kaupunki

Nina Lindberg
p. 050 308 5639
Toiminnanjohtaja
Artteli-kumppanuusyhdistys ry