Lähellä-blogi: Järjestöjen Voi hyvin –viikko muistuttaa henkisen hyvinvoinnin tärkeydestä poikkeusaikana

Lähellä-blogi: Järjestöjen Voi hyvin –viikko muistuttaa henkisen hyvinvoinnin tärkeydestä poikkeusaikana

Pitkittynyt korona-aika on tehnyt yhä useammista yksinäisiä ja yksinäisistä yhä yksinäisempiä. Asui sitten yksin, perheen kanssa, tai muunlaisessa kokoonpanossa, jatkuva poikkeustila ja erilaiset elämää rajoittavat määräykset ovat käyneet jokaisen jaksamisen päälle.

Voi hyvin –päivänä Kumppanuustalo Artteliin on jo muutamana keväänä kokoontunut satoja ihmisiä tutustumaan pirkanmaalaisten järjestöjen hyvinvointia lisäävään toimintaan.

Vuosi sitten päätimme järjestää perinteisen Voi hyvin –päivän yleisötapahtuman hajautettuna pientapahtumien viikkona keväällä pahentuneen koronatilanteen vuoksi.

Vähänpä tiesimme, kun arvelimme tämän olevan yhden kevään pakollinen poikkeus.

Päättäjien tehtävänä on lisätä hyvinvointia ja kaunista ajattelua

Koronastressi on osaltaan kärjistänyt jo entuudestaan yhteiskunnassamme revenneitä vastakkainasetteluja. Vihapuheongelma on paisunut niin suureksi, että kuntaministeri Sirpa Paatero nimitti kansalaispaneelin pohtimaan keinoja sen torjumiseksi.

Vihapuhetta tuskin estää pelkkä kielto ja tuomitseminen. Yksi kansalaispaneelin ehdotuksista olikin vaikuttajien joukko, joiden tehtävänä olisi julkaista sosiaalisen median keskusteluissa rakentavia mielipiteitä. Paneelin mukaan vihapuhetta olisi vaikeampi julkaista, jos keskustelut täyttyisivät rakentavista mielipiteistä. Ehdotus saattaa olla naiivi, mutta ajatus sen taustalla tuntuu oikealta.

Antiikin kreikan sana ’eunoia’ tarkoittaa kirjaimellisesti ’hyvinvoivaa mieltä’ ja ’kaunista ajattelua’. Retoriikassa sillä tarkoitetaan hyväntahtoisuutta, jonka puhuja kasvattaa itsensä ja yleisön välille. Varsinkin julkisissa keskusteluissa oletamme liian helposti vastapuolelle kurjat motiivit ja teemme toisten sanoista pahantahtoisimman mahdollisen tulkinnan. Kasvattakaamme kaikki lisää hyvää mieltä, kaunista ajattelua ja eunoiaa sekä itseemme, että toistemme välille, sillä sitä jos jotain me juuri nyt tarvitsemme.

Hyvä mieli

Viime vuonna Voi hyvin –viikon teemana oli ”luonto hyvinvoinnin lähteenä”. Pitkittyneessä koronatilanteessa haluamme korostaa mielenterveyden ja mielenterveyspalveluiden merkitystä sekä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin suhdetta teemalla ”hyvä mieli”. Hyvä mieli tarkoittaa sekä myönteistä mielialaa ja henkistä hyvinvointia, että positiivista suhtautumista toisiimme – eunoiaa.

Kuntavaalikeväänä on tärkeää muistuttaa päättäjiä siitä, että valtuustoissa tehdään edelleen päätöksiä ihmisten hyvinvoinnista. Korona-ajasta selviämiseen tarvitaan kaikkien hyvinvointia.

 

Yhdistys, ilmoittaudu mukaan ja lue lisätietoja Voi hyvin -viikosta