Lähellä.fi-blogi: Järjestöjen tuki omaishoitajien työllistymiselle ja jaksamiselle tärkeää

Lähellä.fi-blogi: Järjestöjen tuki omaishoitajien työllistymiselle ja jaksamiselle tärkeää

Osa omaishoitajista haluaisi pysyä työelämässä kiinni ja osa-aikatyö lisäisikin heidän hyvinvointiaan ja samalla parantaisi taloudellista tilannetta. Myös osaamisen ylläpitäminen on tärkeää sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta.

Haasteeksi osoittautuu usein fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn puutteet, koska joskus hyvinkin sitova ja raskas läheisen hoiva ei mahdollista omasta terveyskunnostaan huolehtimista ja sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen on haasteellista. Voimia työelämään ei tällöin riitä.

Omaishoitajien työelämäosallisuutta estää lisäksi samankaltaiset taloudelliset kannustinloukut kuin ketä tahansa työtöntä – voi menettää esimerkiksi asumistuen työllistyessään.

Monet eivät ole hakeutuneet työttömiksi työnhakijoiksi, koska eivät voi osoittaa olevansa kykeneviä ottamaan kokopäivätyötä sitovan hoivan vuoksi. Joten he eivät saa työttömyystukea ja ovat TE-palvelujen ulkopuolella. Ratkaisu tähän olisi lakimuutos, joka mahdollistaisi osapäivätyön hakemisen. Liukuva työaika, etätyö ja muut työelämän joustot mahdollistaisivat työelämässä jaksamista.

Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten vanhempien on vaikea saada omaishoidon sopimusta, sillä yksittäinen lapsi ei täytä kriteereitä. Valitettavasti perheessä voi olla useitakin nepsykirjon lapsia ja kokonaisuus on hyvin kuormittavaa – voimia työelämään ei siten riitä. Omaishoidon tukea haettaessa pitäisikin huomioida kokonaistilanne eikä yksittäinen lapsi.

Arjen haasteet osoittautuvat haasteeksi myös parisuhteelle ja yksinhuoltajuus onkin yleistä. Tukiverkosto on usein puutteellinen eivätkä he saa apua arjessaan, saati yllättävissä sairastumis- tai kriisitilanteissa. Työelämään hakeutuminen tuntuu tällöin hyvin kaukaiselta. Varhainen tuki perheille estäisi ennakolta ongelmien kärjistymisen. Järjestöjen antama vertaistuki on tällöin merkittävä.

Työelämän ulkopuolelle ajaudutaan myös puutteellisen ja toimimattoman sijaishoidon vuoksi. Jatkuva huoli hoidettavasta syö voimavaroja ja keskittyminen työhön kärsii. Monet läheistään hoitavat kokevat, että kokonaistilanne on liian vaativa vaihtuville hoitajille. Erityistä tukea tarvitsevat lapset hyötyisivätkin pysyvästä hoitosuhteesta, esimerkiksi perhehoidosta.  Yhteiskunnalla ei ole varaa menettää läheistään hoitavien osaamista ja työpanosta.

Vaarana on myös koko perheen syrjäytyminen ja inhimillisen kärsimyksen lisäksi kustannukset yhteiskunnalle kasvavat. Yllättävän suuri vaikutus työelämään hakeutumiseen ja siellä pysymiseen on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemisella. Kolmannella sektorilla tehdään mittavaa työtä omaistaan hoitavien toimintakyvyn tukemiseksi.

Työelämässä olevien omaishoitajien työpanos yhteiskunnalle on kaksinkertainen – eiköhän heille löytyisi myös tarvittavaa tukea?

 

Riitta Kuismanen

Kehittämispäällikkö

OPASTE/Pirkanmaan omaishoitajat ry PIONI

Asiasanat

kuntavaalit,