Lähellä.fi-blogi: Yhteinen tekeminen asuinalueilla ja pihapiireissä paikallisen exit-strategian välineenä

Lähellä.fi-blogi: Yhteinen tekeminen asuinalueilla ja pihapiireissä paikallisen exit-strategian välineenä

Yhdessä olemisen ja yhteisen tekemisen kaipuu kuplii tällä hetkellä melkeinpä jokaisessa etäryhmän keskustelussa ja puhelinyhteydessä. Miten voisimme kääntää tämän kaipuun yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen myönteiseksi nosteeksi? Kesän myötä kokoontumisista tulee odotusten mukaisesti sallitumpaa ja turvallisempaa.

Järjestöjen rooli osallistumisen mahdollisuuksien tuottajana on kiistaton. Järjestöt toimivat monenlaisten kansalaisryhmien kanssa ja vanhusjärjestöillä on keskeinen rooli iäkkäiden kohtaamisten ja yhteisen toiminnan tukijoina.

Tampereella toimii monia vanhusjärjestöjä. Osa toiminnoista perustuu STEA:n hankerahoituksiin, pienellä osalla on myös pidempiaikaisia rahoituksia. Yksi toiminnan tehokkaamman saavuttavuuden keskeisiä pulmia on viestinnän pirstaleisuus.

Ratkaisu viestinnän vaikeuksiin voisi olla paikallinen yhteistyö, jota kunta koordinoi Laatusuosituksessa (2020) kuvatulla tavalla:

Kunnat luovat toimivat yhteistyörakenteet alueellisten ja paikallisten järjestöjen kanssa osana alueensa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä hyödyntäen myös valtakunnallisten järjestöjen osaamista.

Järjestöjen toiminnan ytimessä on toimiminen lähellä ihmisiä, arjen tuntumassa. Iäkkäille suunnattu toiminta ja osallistumismahdollisuudet tarkoittavat kohtaamisia, puhelinyhteyksiä, videoita, yhteistä ulkoilua ja liikuntatuokioita. Viimeisen vuoden aikana järjestöissä on luotu monia uusia toimintatapoja suositusten mukaisten osallistumismahdollisuuksien toteuttamiseen.

Tamperelaisista noin 45 000 on 65 vuotta täyttäneitä ja noin 21 000 yli 75-vuotiaita. Yli 75-vuotiaista noin 68 % ei käytä lainkaan säännöllisiä palveluja. Valtaosa järjestöjen osallistumismahdollisuuksia on suunnattu juuri heille, jotka eivät käytä säännöllisiä palveluita. Toimintaan osallistumisella on paitsi elämäniloa vahvistava, myös toimintakykyä ylläpitävä arvo. Tässä väestönosassa on valtava potentiaali myös asuinalueiden ja pihapiirien toiminnan virkistämiseen.

Me aiomme Markku-hankkeessa vastata yhteisen tekemisen kaipuuseen. Kesäisten kohtaamisten tavoitteena on luoda monenlaisia mahdollisuuksia seniori-ikäisten tamperelaisten yhteiselle toiminnalle. Viime kesän kokemusten perusteella kesätoiminnalle on suuri kysyntä. Millaisia kesäsuunnitelmia sinun organisaatiossasi tehdään?

 

Suvi Fried

Markku-matkaava päiväpalvelu STEA 2018–2021/Sopimusvuorisäätiö

suvi(a)markkumatkaava.fi || p. 050 411 3325

 

Markku-hankkeessa kehitetään ikäihmisten kohtaamispaikkatoimintaa kotipiirissä. Kohtaamisia toteutetaan esimerkiksi taloyhtiöiden pihoilla ja asuinalueiden kohtaamispaikoissa. Lue lisää www.markkumatkaava.fi

Asiasanat

kuntavaalit, korona,