Terveisiä Järjestöjen sote-muutostuesta 

 

Sote-uudistus mullistaa suomalaista sosiaali– ja terveydenhuoltoa. Uudistuksen seurauksena sosiaali– ja terveysjärjestöjen on uudella tavalla vakiinnutettava paikkansa muuttuvassa ympäristössä. SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki työskentelee sen puolesta, että järjestöt varmistavat paikkansa ihmisten osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin turvaajina sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa. Teemme siis #ihmisensote a. 

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella muutostuen järjestöasiantuntijana toimii Niina Salo-Lehtinen, Artteli-kumppanuusyhdistyksen työntekijänä. Pirkanmaalla järjestöasiantuntijan tärkeimpiä kumppaneita on verkostojärjestöt, erilaiset järjestöyhteistyöryhmät sekä sote-uudistuksen valmistelevat työntekijät. Niina onkin jo monessa verkostossa mukana ja jäsenenä muun muassa Pirsote– ja Komas-hankkeiden ohjausryhmässä ja työpaketti 10 työryhmässä, jossa painopisteinä on kansalaistoiminnan koordinaatio ja yhteisökeskukset.  

Tällä hetkellä Järjestöjen sotemuutostuessa on valmisteilla alueen toimintaympäristökuvaus. Siihen kootaan ajankohtaistieto järjestöjen yhteistyöryhmistä, verkostoista, tietokanavista ja osallisuudesta sote-uudistuksen työryhmissä. Lisäksi valmisteilla on yhteistyön tiekartta, joka tukee järjestöjen vaikuttamistoimintaa sote-uudistuksen edetessä.  

Lue lisää uudistuksesta Pirkanmaalla 

Lue lisää muutostuesta soste.fi 

Seuraa somessa  

Twitter|Facebook|LinkeIn  

Nina Salo-Lehtinen
Järjestöasiantuntija
Etelä-Pohjanmaa
Kanta-Häme
Pirkanmaa
045 277 4607
nina.salo-lehtinen@artteli.fi

 

Tulevia tapahtumia 

Webinaari järjestöjen valtionavustuksista 

25.5. 2021 

Valtiovarainministeriö järjestää webinaarin järjestöjen valtionavustuksista ja järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämisestä ja yhdenmukaistamisesta. Webinaari on tarkoitettu valtionavustusten myöntäjille ja hakijoille sekä kaikille järjestöjen valtionavustuksista kiinnostuneille. Webinaari on osa valtionavustustoimintaa kehittävää hanketta. Lue lisää webinaarista 

Kaikki mitä haluat tietää valtionavustuskäytäntöjen uudistuksesta
1.6.2021
Pop up -verkostotapaamisissa osallistujat pääsevät keskustelemaan, kysymään ja verkostoitumaan kertaluonteisesti ja sitoutumatta. Aiheet liittyvät järjestöjen ennakointiin, tuloksellisuuteen ja rahoitukseen. Tapaamisen teemana on valtionavustuskäytäntöjen uudistus (Va Digi) ja mahdolliset vaikutukset tulevaisuudessa. Lue lisää tapaamisesta.

Kokemustoimijat sote-valmistelussa
4.5.2021 klo 9-10.30
Tapahtuma on suunnattu erityisesti sote-valmistelussa mukana oleville sosiaali– ja terveysalan ammattilaisille. Lue tarkemmin tapahtumasta.

Vammaispalvelulainsäädännön uudistamisen kuulemistilaisuudet:
19.5.2021 klo 12–15: Lyhytaikainen huolenpito ja päiväaikainen toiminta
8.6.2021 klo 9–12: Palveluprosessi
Tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Lue tarkemmin tilaisuuksista.

Asiakkaat ja sote-kehitetään yhdessä!
25.05.2021 klo 12–16.
THL:n webinaari asiakkaiden osallistumisen vahvistamisesta sosiaali– ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Sosiaali– ja terveydenhuollon ammattilaiset ja päättäjät, asiakkaat, potilaat sekä potilas- ja kansalaisjärjestöjen edustajat! Ennakkoilmoittautuminen. Lue tarkemmin webinaarista. 

 

Millainen on järjestönne palvelutuotannon tulevaisuus? Vaikuta nyt! 

Palveluita tuottavien järjestöjen asema on muutoksessa. Hankintalainsäädäntö ja tuleva sote-uudistus toteutuessaan tulevat vaikuttamaan palveluita tuottavien järjestöjen tilanteeseen merkittävästi. Emme voi varmuudella tietää, millaisissa olosuhteissa ja millaisin reunaehdoin järjestömuotoiset toimijat (rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt) jatkossa tuottavat palveluita. Ennakointi on nyt erityisen tärkeää. 

Tällä kyselyllä selvitämme yhdistyksiä tai säätiöitä edustavien palvelutuottajajärjestöjen nykytilannetta ja tulevaisuusnäkymiä.

Kyselyn aineistoa hyödynnetään skenaariotyöhön, jolla haetaan näkymiä vaihtoehtoisista tulevaisuudentiloista 2030-luvun järjestöjen palvelutuotannolle. Skenaarioiden pohjalta on mahdollista määritellä toimenpiteitä ja askelmerkkejä suotuisan skenaarion toteutumiseksi. Skenaariotyön avulla SOSTE kehittää toimintaansa siten, että voimme tukea palveluntuottajajärjestöjä parhaalla mahdollisella tavalla. 

Emme kerää kyselyssä henkilötietoja ja tuloksista raportoidaan niin, ettei yksittäinen vastaaja tai hänen järjestönsä ole niistä tunnistettavissa. SOSTE julkaisee skenaariotyön tulokset työn valmistuttua. Kysely on lähetetty SOSTEn palveluita tuottaville jäsenille sekä Valviran rekisteritietojen mukaan sote– ja varhaiskasvatuspalveluja tuottaville järjestöille. 

Pääset vastaamaan tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/040CA9E1D8A73C27

Vastaathan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 10.5. jonka jälkeen kysely sulkeutuu. 

 

 

Asiasanat

sotemuutostuki,