Apua asumisen solmukohtiin

Apua asumisen solmukohtiin

Siisti flätti -verkkosivu neuvoo asumisen haasteissa antaa neuvoja kodin säilyttämiseen.

Oman kodin puute ei ole ainoa asunnottomuuteen tai sen uhkaan liittyvä haaste. Siisti flätti -verkkosivu auttaa torjumaan asunnottomuutta ja asumisen haasteisiin liittyviä ongelmia.

Tampereella toimivat A-klinikkasäätiön Völjy ja Tampereen A-killan Etna-työ perustivat vuonna 2019 Siisti flätti- verkkosivun, joka pureutuu asumisen ongelmakohtiin ja niiden ratkaisemiseen. Sivustolta löytyy tietoa asumisen haasteisiin ja miten niiden kanssa toimitaan.

Etna-työstä vastaava hankekoordinaattori Miika Joenperä ja Völjyn kehittämiskordinaattori Anne Ovaska kertovat miksi siitiflätti -sivusto perustettiin

Mikä on Siisti flätti?

Miika: ”Siisti flätti on oma turvallinen koti missä asua ja olla.”
Anne: ”Siisti flätti on Völjyn ja Etnan yhdessä tehty kokonaisuus. Se syntyi sosiaalisen markkinoinnin ajatuksesta. Kokonaisuus sisältää Siisti flätti -verkkosivuston ja asiakkaille jaettavan materiaalin. Siisti flätti muistuttaa, että tiukkojakin asumisen ja elämän solmukohtia pystytään lähes aina löyhentämään ja purkamaan yhdessä.”

Miksi Siisti flätti -verkkosivusto perustettiin?

Miika: ”Perustimme sivuston palvelemaan ihmisiä, joiden on hankala kiinnittyä jopa matalan kynnyksen palveluihin.”
Anne: ” Halusimme koota yhdelle sivustolle ne asumiseen liittyvät keskeiset asiat, joihin ongelmatilanteet usein konkretisoituvat. Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi vuokranmaksu, kodin kunnossa pitäminen ja naapureille aiheutuvat häiriöt. Näitä ongelmia selvittämällä vuokralla asuminen onnistuu haastavassakin elämäntilanteessa. Siisti flätti -verkkosivusto rohkaisee pyytämään ja ottamaan vastaan apua.” Sivuston yksinkertainen ja selkeä ulkoasu luo mahdollisuuden nopeaan informaatioon siitä, miten toimia asumiseen liittyvissä vaikeissa hetkissä

Miksi tällaiselle sivustolle on tarvetta nykyään?

 

Anne ja Miika: ”Informaatiotulva haastaa usein nykyihmisen. Yksi selkeä sivusto voi olla niin apua tai tietoa kaipaavan ihmisen kuin myös haastavassa tilanteessa olevien tilanteita hoitavan työntekijän tukena. Kukaan ei tahallaan halua kodittomaksi ja tapahtumilla on joskus pitkällekin elämänhistoriaan meneviä syy-yhteyksiä. Moni tarvitsee rohkaisua ja apua päästäkseen niiden tunnekokemusten yli, jotka estävän avun pyytämistä.”

 

Mitkä asiat ovat nykyajassa haastavia asumiseen liittyen?  

 

Miika: Nykyään on haastavaa saada tukea lähiympäristöstä tai verkostosta koska yhteisöllisyys ei kanna. Muuttovoittokaupungissa voi kriisiin joutuessa avun hakemisen kynnys olla korkea eikä avun hakemine aina ole helppoa. Asuntoja on tarjolla, mutta asumishistorian haasteet ja elämän kriisit voivat vaikeuttaa tilannetta. Asiakkaan kokonaistilanteesta ei välttämättä kukaan ota koppia.”

Anne: ”Kun asumiseen liittyvät asiat kriisiytyvät liittyy siihen usein monenlaisia asioita, kuten muutokset päihteidenkäytössä, velkaantuminen, parisuhteen kariutuminen tai mielenterveysongelmien huononemisvaihe.

 

Ihminen tarvitsee silloin monipuolista apua ja kiinnipitävää ja rinnalla kulkevaa palvelua. Palvelut ovat usein pirstaloituneita eikä yhteistä auttamisen orientaatiota ole, vaan kukin toimija tekee työtään omasta viitekehyksestään. Asiakkaan avun tarve nähdään suureksi yhdessä palvelussa ja toisessa uskotaan vastuuttamiseen ja siihen, että asiakas kyllä osaa itsekin, kun vähän neuvotaan. Kaikki tarkoittavat hyvää mutta yhteistä ymmärrystä ei ole.

 

Mikä on sellainen asumiseen liittyvä asia, jonka toivoisitte jokaisen muistavan?

Miika: ”Asumisen haasteet ja elämän kriisit voivat kohdata kenet vain.”

 

Anne: ”Kuvittele itsesi asunnottomaksi. Mihin vuodenaikaan tahansa, mutta erityisesti talvella. Mitä mietit, miltä tuntuu, mihin menisit?

 

Johdonmukainen toiminta ei ole itsestäänselvyys. Monilla on erilaisista syistä johtuvia toiminnanohjauksen puutteita. Toiminnanohjauksella tarkoitetaan sellaisia, pääasiassa lapsuudessa ja nuoruudessa aivojen kehityksen myötä muodostuvia kognitiivisia prosesseja, jotka mahdollistavat toiminnan suunnittelun, kognitiivisen joustavuuden, itsesäätelyn ja toiminnan toteuttamisen.

Voi vain kuvitella, minkälaisia haasteita esimerkiksi siivoamisessa on, jos tehdessään unohtaa mitä on tekemässä ja järjestelmällinen tekeminen hajoaa. Kotona syntyville ongelmille löytyy usein ymmärrettäviä syitä.”

 

Etna-työ

Etna-työ tekee etsivää ja ennaltaehkäisevää työtä tamperelaisten naisten kanssa. Tuemme ihmisiä asumisen ja talouden kriiseissä. Päihde- ja mielenterveysongelmat ovat tyypillisiä asioita, jotka lisäävät elämän kaaosta. Tarjoamme matalan kynnyksen apua ja neuvontaa yksilöllisen tuen, palvelunohjauksen ja konkreettisen avun keinoin.

Völjy
Völjy auttaa Tampereella ja lähikunnissa asuvia, huumeita käyttäviä ihmisiä itsenäisessä asumisessa ja järjestää erilaista osallistavaa tekemistä Völjyn toimipisteessä ja retkiä Völjyn ulkopuolelle. Asumisen tuen muoto riippuu siitä, mitä asiakkaat tarvitsevat. Se voi olla apua asumismenoihin liittyvien asioiden järjestelyssä, kodin kuntoon laittamisessa tai varoitus- ja häätötilanteiden selvittelyssä.

Asiasanat

korona,