Poweria!-hankkeen valmennukseen ilmoittautuminen käynnissä

Poweria!-hankkeen valmennukseen ilmoittautuminen käynnissä

Poweria!-valmennus koostuu ryhmä- ja yksilövalmennuksesta. Valmennus on kohdennettu monikulttuurisille, tukea tarvitseville, (noin) 15-29 vuotiaille henkilöille. Tuen tarve voi liittyä lievään kehitysvammaan, oppimisvaikeuksiin, nepsy-kirjoon tai muuhun elämänhallinnalliseen tuen tarpeeseen. Ryhmävalmennus kestää 2kk ja sitä on kolmena päivänä viikossa, kolme tuntia kerrallaan. Yksilövalmennus jatkuu ryhmävalmennuksen jälkeen ja kestää 4kk. Painotus on silloin yksilöllisessä tuessa.

Poweria!- valmennuksessa:

• Saa tukea oman tulevaisuuden suunnitteluun
• Saa tietoa eri opiskeluvaihtoehdoista
• Tunnistaa omat taidot ja vahvuudet
• Tutustuu uusiin ihmisiin, saa vertaistukea
• Käsitellään arkeen, opiskeluun ja työelämään liittyviä aiheita
• Tutustutaan työelämään
• Vieraillaan oppilaitoksissa ja työpaikoilla
• Harjoitellaan tekemään ansioluettelo sekä työhakemus

www.kvps.fi/poweria/

Ilmoittautuminen Poweria!-valmennukseen on käynnissä.
Ota rohkeasti yhteyttä hankkeen suunnittelijaan:
Riikka Matinaho
puh. 040 677 3067
riikka.matinaho@kvps.fi

Asiasanat

järjestöt, kehitysvamma, kehitysvammaiset, kehitysvammatyö, maahanmuuttajat, maahanmuutto, monikulttuurisuus, opiskelu, työelämä, työllistyminen, vammaiset, yhdenvertaisuus, projekti,