Sote meni läpi ja hyvinvointialueet starttasivat: Mikä muuttuu ja mitä tapahtuu seuraavaksi? 

Sote meni läpi ja hyvinvointialueet starttasivat: Mikä muuttuu ja mitä tapahtuu seuraavaksi? 

 

Äskettäin hyväksytyn sote-uudistuksen seurauksena Suomeen perustettiin 21 hyvinvointialuetta, jotka vastaavat tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta. Hyvinvointialueiden toimeenpano alkaa toden teolla syksyllä.

Hyvinvointialueiden valmistelijat, viranhaltijat sekä ensi tammikuussa aluevaaleilla valittavat päättäjät ovat jatkossa paljon vartijoina. On heidän vastuullaan uudistaa sosiaali- ja terveyspalvelut ihmislähtöisiksi ja hoitoketjut nykyistä toimivammiksi. Heidän ei kuitenkaan tarvitse uudistaa palveluita yksin- vaan järjestöt tarjoavat työhön oman osaamisensa. Jotta tuo osaaminen tulisi parhaimmalla tavalla käyttöön nyt ja jatkossa, järjestöissä on tärkeää suoristaa rivit, vaikuttaa ja toimia.

 

Aluetyön rooli kasvaa, järjestöjen ja julkisen yhteistyössä vielä parannettavaa 

Sote-uudistus meni juhannuksen alla läpi eduskunnassa, joten uudistus etenee nyt aikataulussa kohti toimeenpanoa. Samalla kasvaa alueilla tehtävän työn merkitys eli se, miten järjestöt ovat mukana hyvinvointialueiden palveluiden kehittämisessä, millainen rooli järjestöillä on hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä ja miten järjestöjen toimintaedellytykset turvataan hyvinvointialueilla sekä kunnissa.

Tutkimuksellista perustaa muutostuelle on rakennettu rekisteriaineistoilla ja toimintaympäristön kartoituksella. Maakunnittain on selvitetty rekisteröityjen yhdistysten määrät ja koostettu avainlukuja järjestöjen palvelutuotannosta. Kesäkuun lopussa tehdyssä tilannekuvakyselyssä järjestöasiantuntijat ja verkostojärjestöjen neuvottelukunnan jäsenet arvioivat maakuntien yhteistyörakenteiden kyvykkyyttä edistää järjestöjen ja julkistoimijoiden kumppanuutta sote-uudistuksessa. Esimerkiksi yhteistyörakenteiden “Kyky osallistaa järjestöt sote-uudistukseen” sai keskiarvon 3,2 (asteikko 1–5 heikosta vahvaan). Työtä siis riittää, vaikka muutama maakunta saikin korkeimman arvosanan.

Tays-ervan (Kanta-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa) alueella käynnissä on monta erittäin tärkeää, niin järjestöjen sisäistä, kuin järjestöjen ja julkistoimijoiden kumppanuusprosessia. Alueen yhteisissä pöydissä puhutaan kolmikannasta, jossa hyvinvointialue, kunnat ja järjestöt sopivat hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön koordinaatiosta, tehtävistä ja toimintaedellytyksistä niillä kuuluisilla yhdyspinnoilla.

Yhdessä ratkaistavaksi ja neuvoteltavaksi tulee, miten järjestöjen toimintaedellytykset turvataan,
esimerkiksi liittyen maakunnilta hyvinvointialueille siirtyvien, järjestöjen käyttäminen kiinteistöjen sekä järjestöavustusten osalta.
Haluamme luoda laajassa yhteistyössä sopimuksen ja/tai suunnitelman siitä,
miten järjestöt koordinoituvat hyvinvointialueelle, julkisen sektorin saumattomaksi kumppaniksi,
toteuttamaan koko sote-uudistuksen ydintavoitteita:
1) laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen yhdenvertaisesti
2) hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen

 

Järjestöillä ja muutostuella edessä sote-vaikuttamisen syksy –pysythän kuulolla!

Järjestöjen sote-muutostuki ei hiljene keskikesälläkään täysin, sillä pohjustamme jo tulevaa. Syksyllä laitamme muutostuessa isompaa vaihdetta silmään: tulossa on muun muassa webinaari valtakunnallisille sote-järjestöille, aluetyöntekijöille ja muille asiasta kiinnostuneille. Lisäksi tulossa on myös muuta sisältöä, jolla toivomme saavamme sote-järjestöjä mukaan vaikuttamistyöhön laajalla rintamalla.

Syksyllä, varsinaisen toimeenpanotyön alkaessa, hakeudumme siis entistä vahvemmin niihin pöytiin, jossa yhdessä määrittelemme sen, miten #ihmisensote hyvinvointialueilla syntyy.

Tämän työn alustus on jo vahvasti käynnissä, joten pysythän kuulolla! Alla vinkkejä tulevaan.

 

Tulevat tapahtumat ja toiminta

  • Sote-vaikuttamiseen ja vuoropuheluun keskittyvä webinaari pidetään keskiviikkona 25.8. kello 13–15. Lisätietoa tapahtumasta on tiedossa myöhemmin kesällä SOSTEn kanavien sekä muutostuen järjestöasiantuntijoiden kautta.

Kanta-Häme

  • Järjestöjen sote-ryhmän tapaaminen 11.8. kello 10-12: aiheena aiheena soten toimeenpano järjestönäkökulmasta sekä Järjestöjen organisoituminen hyvinvointialueelle-toimintamalli
  • Kumppanuuspäivä nro 2., 14.9., aiheena palveluketjut

Pirkanmaa

  • Sote-järjestöfoorumi 31.8. klo 13, aiheena soten toimeenpano järjestönäkökulmasta sekä Pirkanmaan järjestöneuvottelukunnan perustaminen
  • Sote-järjestöjen alueverkosto ke 18.8.2021 9.00–11.00, aiheena Järjestöjen organisoituminen hyvinvointialueelle-toimintamallin työstö

Etelä-Pohjanmaa

  • Järjestöjen sote-aamukahvit 27.8. kello 9-10
  • Etelä-Pohjanmaan järjestöneuvoston perustaminen, aiheena toimintaohjeen hyväksyminen ja ehdokasasettelun avaaminen 17.8.2021 klo 9

Mediassa

Järjestöjen sote-muutostuki