Pirkanmaan työkykyhanke etsii järjestöedustajia

Pirkanmaan työkykyhankkeen teematyöskentelyyn tarvitaan edustajia sote- ja työllisyysjärjestöistä

Pirkanmaan työkykyhankkeessa on käynnistymässä maakunnan yhteinen teematyöskentely työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelujen rakentamiseksi tulevaisuuden sote-keskuksiin. Teematyöskentelyn päätavoitteena on varmistaa kaikkiin Pirkanmaan kuntiin osatyökykyisten työllistymistä tukevat yhteistyömallit/-rakenteet tuleva työllisyyskokeilu ja maakuntapohjainen sote-uudistus huomioiden.

Tuleviin uudistuksiin ja yhdyspinnoilla tapahtuvaan monialaiseen asiakastyöhön valmistaudutaan teematyöskentelyllä, joka jakautuu neljään alateemaan (tästä lisätietoa liitteessä). Teemoja on neljä ja jokaisen teeman puitteissa kokoonnutaan 3 kertaa, 2-3 tuntia kerrallaan. Aikataulut alla. Eri teemoihin voi osallistua eri henkilöt.

Pirkanmaan järjestöjen yleisedustajat työkykyhankkeen ohjausryhmässä ovat Kimmo Kumlander (toiminnanjohtaja, Valo-valmennusyhdistys ry) ja Niina Salo-Lehtinen (järjestöasiantuntija, Artteli-Kumppanuusyhdistys ry).

 

Teema 1: Yhteistyörakenteet ja yhdyspintojen toimintaedellytykset 

 1. teeman työpajat:
 • pe 29.10.2021 kello 12-15
 • ti 14.12.2021 kello 12-15
 • ti 8.3.2022 kello 12-15

Teema 2: Kohderyhmän tunnistaminen ja palveluvastuut

 1. teeman työpajat:
 • pe 12.11.2021 kello 9-12
 • pe 14.1.2022 kello 9-12
 • pe 8.4.2022 kello 9-12

Teema 3: Työkyvyn tuen palvelutarjooman jäsentäminen

 1. teeman työpajat:
 • pe 10.12.2021 kello 12-15
 • pe 11.2.2022 kello 12-15
 • pe 6.5.2022 kello 12-15

Teema 4: Palvelupolun koordinaatiovastuut ja toteutuksen yhteistyömalli

 1. teeman työpajojen aikatauluista tiedotetaan myöhemmin.

 

Ilmoittautumiset 24.9. mennessä:
Järjestöasiantuntija Niina Salo-Lehtinen, niina.salo-lehtinen@artteli.fi

Asiasanat

järjestöyhteistyö, Työllisyys, työttömyys, yhdistystoiminta, työttömien yhdistykset, Järjestöjen sote-muutostuki, työkyky, ihmisensote,