Päihde- ja mielenterveyspalvelujen tilanne näkyy etsivässä työssä monin eri tavoin – Oireilu ja haastava elämäntilanne voi estää hoitoon pääsyn

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen tilanne näkyy etsivässä työssä monin eri tavoin – Oireilu ja haastava elämäntilanne voi estää hoitoon pääsyn

Etsivä työ toimii kentällä tavoittaen apua tarvitsevia ihmisiä ja motivoiden heitä lähtemään palvelujen piiriin- ei toimia itse palveluna. Se että etsivän työn työntekijät joutuvat hoitamaan ja kannattelemaan mielenterveys- ja päihdeongelmien kanssa kamppailevia asiakkaitaan, kun eteenpäin ei tahdo päästä, aiheutuu siitä kestämättömiä tilanteita.

Tampereen etsivän työn verkosto teetti jäsenilleen kyselyn, josta nousi esille palvelujärjestelmän haasteet. Etsivän työn tekijöistä yli 60 prosenttia on joutunut kannattelemaan asiakkaitaan yli kolme kuukautta, jopa vuodenkin palveluihin pääsemiseksi. Tällä hetkellä etsivä työ paikkaa puuttuvia tai ruuhkautuneita palveluja, kannattelee ihmisiä usein mahdottomissa elämäntilanteissa sekä yrittää pitää yllä heidän hoito motivaatiotaan.

Palveluissa on pitkät jonot, lääkäreistä on pulaa, potentiaalinen asiakas voidaan arvioida liian sairaaksi tai liian terveeksi. Asiakkaalle todetaan, että itsetuhoisuus ei ole akuuttia, ja että onhan asiakkaalla etsivän työn tekijä tukenaan. Psykiatriseen hoitoon pääsy on korkean kynnyksen takana. Ihmiset jäävät peruspalveluiden ja etsivän työn kannateltaviksi tilanteessa, jossa tarve olisi erityispalveluille.

”Palveluissa on ruuhkaa ja resurssipulaa. Tampereen kaupungin ja PSHP:n palveluiden yhdistyminen ruuhkautti tilannetta entisestään.” – etsivän työn tekijä

 

”Yleisesti perus psykiatrian palveluihin pääsy on erittäin hankalaa ja epäinhimillisen pitkän odotuksen takana. Arviokäynnille saattaa päästä suhteellisen nopeasti, mutta sen jälkeen nuori jää ilman minkäänlaista hoitokontaktia jonoon jopa 9 kuukaudeksi. Tämä johtaa siihen, että muut palvelut, jotka eivät ole ensisijaisesti mielenterveyden ammattilaisia, tekevät kuukausia kestävää kannattelutyötä, jottei nuorten tilanne kriisiytyisi.” – etsivän työn tekijä

 

”Päihdepalveluihin pääsy on välillä kohtuuttoman hankalaa. Ihmisiltä, jotka ovat kadulla, odotetaan oman elämänsä tasapainottamista ennen hoitoon pääsyä, vaikka se on mahdotonta tilanteessa, jossa ihmisen elämänhallinta saattaa olla täysin hukassa. Lisämotivaation herättely on palvelun tehtävä.” – etsivän työn tekijä

Päihdepalveluista puuttuu psykososiaalista tukea ja hoitoon pääsy on kohtuuttoman hidasta. Kaikki eivät tarvitse korvaushoitoa. On oltava mahdollisuus myös päihteettömyyteen tähtäävään laitoskuntoutukseen. Kynnys päästä päihdekuntoutukseen on edelleen korkea.

Tampereen etsivän työn verkoston toimijat ovat palvelujärjestelmän asiantuntijoita. Apua asiakkaille haetaan laajalla skaalalla, sosiaalipalveluista, päihdepalveluista, mielenterveyspalveluista, akuuttipsykiatriasta, terveyskeskuksista ja jopa kriisipalveluista, vaikka akuutin kriisin hoidosta ei olisikaan kyse.

Tulevaisuuden tarpeet

Tarvitaan riittävästi palveluja, minne pääsyyn on matala kynnys, vähäinen byrokratia ja missä on kokonaisvaltainen työote. Olemassa olevat matalan kynnyksen palvelupisteet ovat osoittautuneet hyviksi, mutta osittain riittämättömiksi. Yömajatyyppistä palvelua tarvitaan lisää huomioiden naisten tilanne. He tarvitsevat erilliset ja turvalliset tilat. Myös nuorille tarvitaan omia pisteitä.

Psykososiaalista tukea on lisättävä päihdehoitopuolella ja se taas edellyttää lisäresursseja niin henkilökunnan määrään, koulutukseen ja työnohjaukseen. Lisäksi tarvitaan myös ennaltaehkäisevää työtä jo yhä nuorempien keskuudessa. Huomioitavaa on, että päihde- ja mielenterveyspalveluiden vahvistaminen on yksi Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelu- ja vuosisuunnitelman painopisteistä.

Kokonaisvastuuta asiakkaan tilanteesta ei tule sälyttää etsivälle työlle. Tarvitaan yhteistyötä eri palvelujen välille. Lisäksi jalkautumista, yhteisöllistä toimintaa sekä palveluohjaajia, jotka auttavat asiakasta konkreettisesti palveluiden viidakossa. Myös asennemuutosta kaivataan: organisaation tulisi kutsua asiakasta luokseen, eikä niinkään karkottaa pois eri byrokratian keinoin.

Tampereella 12.10.2021

Tampereen etsivän työn verkosto