Järjestöt kaipaavat kohdennettua sote-tietoa, malliesimerkkejä ja oikea-aikaista osallistumista: lue lisää SOSTEblogista!

Taannoisessa Järjestöjen sote-muutostuen webinaarissa pureuduttiin siihen, miten valtakunnallisten sote-järjestöjen osaaminen saadaan mukaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen sote-Suomessa.
Puheenvuorossaan järjestöasiantuntijat Niina Salo-Lehtinen, Henna Hovi ja Reeta valta pyysivät osallistujilta palautetta sitä, mitä järjestötoimijat toivovat Järjestöjen sote-muutostuelta.
Tämän kertaisessa blogitekstissä avataankin sitä, minkälaista tietoa ja tukea järjestöille on saatavilla sekä miten ja milloin löytää vaikuttamisen paikkoja! Lue lisää SOSTEblogista

Asiasanat

ihmisensote, Järjestöjen sote-muutostuki, sote-uudistus, hyvinvointialue, järjestöyhteistyö, järjestöt, osallisuus,