Vastaa järjestöjen sote-muutostukikyselyyn (Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa) 31.10.21 mennessä

Vastaa järjestöjen sote-muutostukikyselyyn (Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa) 31.10.21 mennessä

Järjestöjen sote-muutostukikyselyssä kerätään Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan järjestöjen osallisuuden tilannekuvaa sote-uudistuksessa sekä järjestöjen tiedontarpeita siihen liittyen.
Lisäksi kartoitetaan koulutus- ja verkostoitumistoiveita liittyen uudistuvaan toimintaympäristöön
hyvinvointialueilla. Järjestöjen tai yhdistysten edustajat voivat kyselyssä tuoda esiin omia näkemyksiään hyvinvointialueensa järjestöyhteistyöhön liittyen.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään alueellisen järjestöjen sote-muustotuki- kehittämisen ja viestinnän lisäksi myös sote-uudistuksen ja hyvinvointialuevalmistelun järjestöyhteistyössä. Osa kysymyksistä on pakollisia ja osa vapaaehtoisia. Vastaa vain niiltä osin, kun sinulla on asiasta jokin näkemys. Pakollisissa kysymyksissä on myös vaihtoehto ”En osaa sanoa”.
Vastaamiseen kuluu arviolta 10 minuuttia.
Kysely on auki 31.10.2021 kello 18.00 asti. Siirry kyselyyn tästä

Suuri kiitos vastauksistanne jo etukäteen!

Lisätiedot:
Niina Salo-Lehtinen,
järjestöasiantuntija
Järjestöjen sote-muutostuki (Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa)
niina.salo-lehtinen@artteli.fi
045 277 4607

Asiasanat

Järjestöjen sote-muutostuki, järjestöyhteistyö, järjestökysely,