Takaisin edelliselle sivulle

p


Pakolaisnuorten tuki ry kehittää laaja-alaisesti järjestölähtöistä maahanmuuttajatyötä, jonka keskiössä ovat erityisesti nuoret. Yhdistys on tehnyt maahanmuuttajanuorisotyötä vuodesta 2002 lähtien. Pakolaisnuorten tuki ry ylläpitää Kölvi-toimintaa, joka tukee 12-25- vuotiaita maahanmuuttajataustaisia poikia ja nuoria miehiä uuden elämän alkuun Suomessa. Kölvi on matalan kynnyksen Lue lisää…


UP2US-hanke Päätavoitteena on vahvistaa lastensuojelun sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten osallisuutta, turvallisuutta ja hyvinvointia edistämällä maakunnallista vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa. Kehitetään ja levitetään uusia menetelmiä kohdata ja tavoittaa sijaishuollossa asuvia ja asuneita nuoria. Autetaan nuoria tunnistamaan omaan hyvinvointiinsa vaikuttavia tekijöitä sekä Lue lisää…


Peurankallio Lähitori Sisältöä elämään ja voimaa arkeen. Yhdessä sinun kanssasi ja tukena palveluohjaaja, sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja vapaaehtoiset: maksutonta apua tukea ja ohjausta ikääntyneille ja omaisille ryhmätoiminta kaikenikäisille kuntalaisille Esimerkiksi: terveyshuolet, liikunta- ja kuntoutus, muistiin liittyvät asiat, Kelan/muut etuisuudet ja hakemusten Lue lisää…


Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys ry:n perustehtävä on allergiaa ja astmaa sairastavien elämänlaadun parantaminen. Päämääränä on olla pitkäaikaisten jäsenten, aktiivisten vapaaehtoistoimijoiden ja osaavien asiantuntijoiden muodostama näkyvä alueellinen vaikuttaja. Päätoimintaperiaatteena on tiedon ja taidon aktiivinen hankkiminen ja jakaminen; allergia- ja astmaneuvonnan, yleisöluentojen Lue lisää…


Tietoa, tukea ja kuntouttavaa toimintaa jo 40 vuotta! Pirkanmaan AVH-yhdistys ry on Pirkanmaan alueella toimiva vammais- ja potilasyhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on tukea aivoverenkiertohäiriöön (AVH) sairastuneiden ja heidän läheistensä kuntoutumista sekä arjessa selviytymistä. Yhdistyksen toimintamuotoja ovat tiedotus ohjaus ja neuvonta Lue lisää…


Yhdistys on Pirkanmaan alueella toimiva vammaisjärjestö. Se on yksi valtakunnallisen Suomen CP-liitto ry:n 20:stä jäsenyhdistyksestä. Näin ollen yhdistys tekee yhteistyötä kattojärjestönsä kanssa, toimien jäsenistön, muiden vammaisuudesta kiinnostuneiden sekä päättäjien ja viranomaisten yhdyssiteenä Suomen CP-liitto ry:n suuntaan. Tehtävänämme on olla CP-, Lue lisää…


Järjestöagentti edistää paikallisten yhdistysten verkostoitumista ja kunnan kanssa tehtävää yhteistyötä. Järjestöagentit ovat vapaaehtoisia järjestötoimijoita. Kunnan järjestöyhdyshenkilö on agentin tärkeä yhteistyökumppani. Kunta voi rekrytoida lisää järjestöagentteja yhdessä yhdistysväen kanssa. Järjestöagenttien maakunnallisesta koordinoinnista vastaa Artteli-kumppanuusyhdistys.


Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:llä on kaksi päätavoitetta. Kierrättämällä tavaroita säästetään luonnonvaroja ja vähennetään jätemäärää. Toinen tavoite on luoda edellytyksiä pitkään työttöminä olleiden henkilöiden työllistymiselle avoimille työmarkkinoille ja kartoittaa mahdollisuuksia opiskeluun. Tavoitteiden tukemiseksi yhdistys ylläpitää kolmea kierrätyskeskusta sekä tekstiilipaja Nextiiliä. Lue lisää…


Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Pirkanmaan Muistiyhdistys ry (ent. Pirkanmaan Dementiayhdistys ry) on yhdistys muistisairaille, heidän omaisilleen, ammattihenkilöstölle sekä kaikille muistiasioista kiinnostuneille. Yhdistyksen toimialueena on Pirkanmaa. Yhdistys antaa tietoa muistisairauksista, niiden ennaltaehkäisystä ja hoidosta, saatavilla olevista palveluista ja etuisuuksista. Yhdistys tukee sairastuneita ja omaisia Lue lisää…


Tampereella vuonna 2001 perustettu Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry on muotoilijoiden, visuaalisen taiteen ja käsityöalojen ammattilaisten, opettajien, tutkijoiden ja tuottajien yhdistys. Yhteisömme edistää korkealaatuisen käsityömuotoilun asemaa alueellisesti ja kansainvälisesti. Yhdistys tukee paikallista yrittäjyyttä, osaamista sekä kestävää kehitystä. Jäseniämme yhdistää Lue lisää…