Apu on lähellä on Artteli-kumppanuusyhdistyksen hallinnoima hanke, jota rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus. Hankkeessa luodaan kansalaisyhteiskunnan yhteinen matalan kynnyksen poikkeusajan Lähellä-keskus ja vahvistetaan poikkeustilan yhteistyöverkostoja kunnissa.

Lähellä-keskus parantaa Lähellä.fi-palveluun ilmoitetun tiedon saavutettavuutta heikommassa asemassa oleville henkilöille ja koronapandemian riskiryhmässä oleville kuntalaisille.  Jatkossa yhdistysten ja yhteisöjen sivustolle syöttämää tietoa aletaan jakaa kuntalaisille monikanavaisesti.  Verkkopalvelun rinnalle perustetaan arkipäivisin päivystävä puhelinpalvelu, johon kuntalaiset voivat olla yhteydessä ja saada tietoa heille sopivista järjestöjen toiminnoista. Puhelimesta saa myös apua verkkopalvelun käyttöön. Lisäksi ne kuntalaiset, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, saavat tietoa vapaaehtoistehtävistä. Puhelin palvelee myös sotealan ammattilaisia asiakkaiden ohjaamisessa järjestöjen tuen ja toiminnan piiriin. Tietoa Lähellä.fi:stä kootaan myös paperiesitteiksi, joita jaetaan muun muassa ruokajonoissa. Lisäksi Lähellä-fi -sivustolle luodaan kuntien omat sivut.

Apu on lähellä -hanke pyrkii tehostamaan  poikkeusajan yhteistyötä kunnissa kuntien ja yhdistysten sekä muiden yleishyödyllisten yhteisöjen välillä. Hankkeessa on mukana Pirkanmaalta kuusi kuntaa: Hämeenkyrö, Kangasala, Parkano, Pirkkala, Sastamala ja Tampere. Näihin kuntiin perustetaan nopean toiminnan verkosto, joka aktivoituu tarvittaessa myös tulevaisuuden poikkeustilanteissa.  Hankkeen myötä Pirkanmaan poikkeusajan tarjolla oleva tuki ja apu selkeytyvät ja päällekkäisyydet vähenevät. Yleishyödylliset toimijat pystyvät myös suunnittelemaan matalalla kynnyksellä yhteistyötä ja –toimintaa poikkeustilanteessa Pirkanmaan kunnissa.

 

Lähellä -keskuksen puhelinpalvelu aukeaa 3.8. ja palvelee numerossa 050 323 3773 ja on auki ma-ke klo 8-13 ja to-pe 14-19. Yhteydessä voi olla myös WhatsAppin kautta.

 

Lisätietoja antaa hanketyöntekijä Essi Katila, 045 277 4607, essi.katila@artteli.fi 

 

 

 

 

 

 

 

Artteli-kumppanuusyhdistys ry

Mustanlahdenkatu 22, 33210 Tampere, Suomi

Osoitteet

  • Artteli-kumppanuusyhdistys ry

    Mustanlahdenkatu 22, 33210 Tampere, Suomi