Toimijat


Valkeakosken Suomi-Venäjä-seura on poliittisesti sitoutumaton yhdistys. Järjestämme erilaista toimintaa, joka edistää venäjän kielen ja kulttuurin tuntemusta paikkakunnalla. Tapahtumissamme on mukana Valkeakosken venäjänkielisiä asukkaita ja näin rakennamme molemminpuolista ymmärrystä toistemme välille. Järjestämme erilaisia ruokatapahtumia, retkiä ja juhlia. Kirjallisuuspiirissä tutustumme venäläiseen kirjallisuuteen. Lue lisää…


Kansalaistalo Mansikkapaikka on Lentävänniemessä toimiva kohtaamispaikka. Järjestämme avoimia perhekerhoja, vauvakahvilaa, vaihtuvia ryhmätoimintoja perheille sekä senioritoimintaa, tapahtumia ja retkiä. Mansikkapaikassa on tarjolla kotiruokalounasta arkisin alueen asukkaille. Tavoitteenamme on edistää kaikenikäisten ihmisten toimijuutta, tarjota tukea eri elämänvaiheisiin ja mahdollistaa sosiaalista vuorovaikutusta erilaisissa Lue lisää…


Vuonna 1961 perustettu Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry toimii kehitysvammaisten ihmisten ja heidän omaisten oikeuksienvalvonta- ja tukiyhdistyksenä. Yhdistyksen tehtävänä on edistää ja valvoa kehitysvammaisten henkilöiden, heidän perheidensä ja läheistensä oikeuksia, yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua. Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki yli diagnoosirajojen eikä Lue lisää…


SOS-Lapsikylä auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria sekä lisää lapsiperheiden hyvinvointia Suomessa ja maailmalla. Tavoitteenamme on taata jokaiselle lapselle ja nuorelle rakastava koti. Tuemme perheitä muun muassa Perhekumppani-palvelun, tukiperhepalvelun ja perhekuntoutuksen avulla. Aina omassa kodissa kasvaminen tuestakaan huolimatta ole Lue lisää…


Pakolaisnuorten tuki ry kehittää laaja-alaisesti järjestölähtöistä maahanmuuttajatyötä, jonka keskiössä ovat erityisesti nuoret. Yhdistys on tehnyt maahanmuuttajanuorisotyötä vuodesta 2002 lähtien. Pakolaisnuorten tuki ry ylläpitää Kölvi-toimintaa, joka tukee 12-25- vuotiaita maahanmuuttajataustaisia poikia ja nuoria miehiä uuden elämän alkuun Suomessa. Kölvi on matalan kynnyksen Lue lisää…


Mummon Kammari – Arvokkaan vanhuuden puolesta Mummon Kammari on vapaaehtoisen vanhustyön keskus Tampereella. Olemme osa Tampereen ev.lut. seurakuntien diakoniatyötä. Tärkein tehtävämme on välittää vapaaehtoista apua yli 65-vuotiaille tamperelaisille ikäihmisille koteihin ja asumisyksiköihin. Teemme työtä lähes tuhannen vapaaehtoisen ja 10 palkatun Lue lisää…


  YÖNUSVA – NUORTEN TUKEMISTA JA VAPAAEHTOISTYÖTÄ Yönusvan katutyötä on tehty Valkeakoskella jo vuodesta 1996! Yhteistyössä Valkeakosken kaupungin nuorisopalvelut ja Yönusvan tuki ry  Lisätietoja https://nuortenkoski.fi/yonusva/   Nita Käkönen Nuorisonohjaaja 040 335 6828 nita.kakonen@valkeakoski.fi   Rauli Vartiainen Yönusvan Tuki ry puheenjohtaja 044 980 Lue lisää…


Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry tarjoaa tietoa, tukea ja toimintaa heille, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti tai kärsii päihdeongelmasta. Yhdistys tarjoaa maksutonta keskusteluapua, tietoa, vertaistukitoimintaa ja virkistystä kaikeinikäisille. Meille et tarvitse läheisesi diagnoosia, pelkkä huoli hänen hyvinvoinnistaan riittää. Jaksamisellasi on Lue lisää…


Asunnottomien jalkapallohankkeen 2019-2021 tavoitteena on syrjäytyneiden pirkanmaalaisnuorten sosiaalinen vahvistuminen sekä työ- ja toimintakyvyn parantuminen. Alle 29-vuotiaille tarjotaan kohdennettuja liikuntapalveluja, joihin yhdistyy ryhmämuotoinen osallisuuden vahvistaminen, yksilöllinen palveluohjaus sekä vertais- ja vapaaehtoistoiminta. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ( ESR 2019-2021). Toteuttajina ovat Helsingin Lue lisää…


Yhteensä: 62