Toimijat


Tampereen Valmet Eläkeläiset ry on vuonna 2020 50 vuotta täyttävä eläkeläisyhdistys. Se on perustettu 1970 Valmetin eläkeläisten yhdyselimeksi ja siitä on vuosikymmenien kuluessa muodostunut suosittu ja hyvämaineinen eläkeikään ehtineiden yhdyselin. Yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin ja kokoaa jäsenistönsä yhteen mahdollistaen yhteisöllisyyttä, iloista Lue lisää…


Toimimme Tampereella Toimintamme on toimia varhaiseläkeläisten virike ja virkistys mahdollisuuksien edistäjänä. Sekä toimia myös neuvovana järjestönä Toimintaamme voivat osallistua ennenaikaiselle eläkeelle joutuneet ja muut eläkeläiset. Olemme sitoutumaton eläkeläisyhdistys. Tietoa meistä saa nettisivuiltamme tasvel ry sekä facebook sivuilta  tampereen seudun varhaiseläkeläiset Lue lisää…


Tampereen Seudun Omaishoitajat ry on vuonna 2000 perustettu Pirkanmaalla toimiva omaishoitajien tuki- ja edunvalvontajärjestö. Yhdistyksen tehtävänä on neuvoja ja opastaa omaistaan hoitavia, järjestää vertaistukitoimintaa sekä ajaa omaishoitajien etua ja näin parantaa heidän asemaansa. Yhdistys toteuttaa OmaisOiva-toimintaa, joka on Omaishoitajaliitto ry:n Lue lisää…


Tampereen seudun Näkövammaiset ry on näkövammaisten vuonna 1909 perustama yhdistys, johon tällä hetkellä kuuluu vajaa 1200 henkilöjäsentä. Yhdistyksen toimialueena on Pirkanmaa ja osa Kanta-Hämettä. Tampereen seudun Näkövammaiset ry on alueyhdistys, jonka alueella on 7 itsenäistä rekisteröityä paikallisyhdistystä. Yhdistyksen tehtävä on Lue lisää…


Tampereen Reumayhdistys ry on perustettu vuonna 1947 ajamaan sekä kehittämään reumasairaiden etuja ja oikeuksia. Nyt 73 vuotta myöhemmin yhdistyksen päätehtävä sekä toiminnan tarkoitus ovat edelleen samoja. Lisäksi jaamme tietoa reumasairauksista sekä muista tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä niiden hoidosta. Kannustamme reumasairaita Lue lisää…


ONNEKSI ON OMAISHOITAJA!                                                                                          Pirkanmaan Omaishoitajat ry – PIONI on perustettu Lue lisää…


Pirkanmaan neuroyhdistyksen toimialue on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alue.Yhdistyksen jäsenistöön kuuluu MS-tautia tai harvinaisia neurologisia sairauksia (Harnes) sairastavia ja heidän läheisiään sekä yhdistyksen kannatusjäseniä. Toimialueemme käsittää Pirkanmaalla 11 kaupunkia ja 11 kuntaa. Järjestössä jäsenten saama kokemustietoon pohjautuva vertaistuki on monesti jaksamisen kannalta Lue lisää…


Tampereella vuonna 2001 perustettu Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry on muotoilijoiden, visuaalisen taiteen ja käsityöalojen ammattilaisten, opettajien, tutkijoiden ja tuottajien yhdistys. Yhteisömme edistää korkealaatuisen käsityömuotoilun asemaa alueellisesti ja kansainvälisesti. Yhdistys tukee paikallista yrittäjyyttä, osaamista sekä kestävää kehitystä. Jäseniämme yhdistää Lue lisää…


Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Pirkanmaan Muistiyhdistys ry (ent. Pirkanmaan Dementiayhdistys ry) on yhdistys muistisairaille, heidän omaisilleen, ammattihenkilöstölle sekä kaikille muistiasioista kiinnostuneille. Yhdistyksen toimialueena on Pirkanmaa. Yhdistys antaa tietoa muistisairauksista, niiden ennaltaehkäisystä ja hoidosta, saatavilla olevista palveluista ja etuisuuksista. Yhdistys tukee sairastuneita ja omaisia Lue lisää…


Järjestöagentti edistää paikallisten yhdistysten verkostoitumista ja kunnan kanssa tehtävää yhteistyötä. Järjestöagentit ovat vapaaehtoisia järjestötoimijoita. Kunnan järjestöyhdyshenkilö on agentin tärkeä yhteistyökumppani. Kunta voi rekrytoida lisää järjestöagentteja yhdessä yhdistysväen kanssa. Järjestöagenttien maakunnallisesta koordinoinnista vastaa Artteli-kumppanuusyhdistys.


Yhteensä: 19