Alueverkosto

Tampereen kaupungin viidessä alueverkostossa asukkaat, yhdistykset, yritykset ja erilaiset palvelujen tarjoajat yhdessä kehittävät omaa aluettaan, sen palveluita ja toimintaa.

Alueverkostojen tapaamiset ovat kaikille avoimia. Niitä vetää aluekoordinaattori ja paikalla on usein myös erilaisia asiantuntijoita.

Alueverkostot toimivat kaupungin kumppaneina ja ovat alueen virallisia, ei-hallinnollisia kanavia. Niissä kootaan, tarjotaan ja välitetään kokemustietoa ja kannanottoja omalta alueelta kaupungin valmistelijoille ja päätöksentekijöille. Alueverkostoissa voidaan käynnistää alueen eri toimijoiden yhteistyöhankkeita ja tehdä aluetta koskevia aloitteita. Alueverkostot ovat mukana toteuttamassa Tampereen kaupungin osallistuvaa budjetointia.

www.tampere.fi/alueverkostot

Facebook Mun Tampere – Osallistuva Tampere

Instagram tamperealueellasi


Palvelemme kielillä

Suomi, Englanti, Ruotsi

Toimiala

Julkinen hallinto, Muu

Teemat

asukas- ja kylätoiminta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, osallisuus, tapahtuma, vaikuttaminen, yleisötilaisuudet

Asiasanat

asukaslähtöisyys, osallistuminen, kehittäminen, vaikuttaminen, verkosto, aluenäkökulma, yhteistyöverkosto, yhteistyö

Kohderyhmä

kuntalaiset, kaikille

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

  • Postiosoite

    Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalvelut, PL 487, 33101 Tampere

Yhteystiedot

Kotikunta: Tampere
Sähköposti:
aija.karttunen@tampere.fi
Puhelin: 0408016910

Toiminta-alue

Alue
Pirkanmaa

Kunta
Tampere

Postiosoite

Insinöörinkatu 38