Järjestöjen Sote-muutostuki | Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus muuttaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Muuttuvassa toimintaympäristössä sosiaali- ja terveysjärjestöjen on asemoiduttava uudella tavalla, kun kuntien rinnalle syntyy sote-palveluista ja pelastustoimesta vastaavia hyvinvointialueita. Järjestöjen sote-muutostukikokonaisuus tukee sote-järjestöjen osallistumista tulevaisuuden sote-keskusten ja alueellisten rakenneuudistusten valmisteluun sekä toimeenpanoon.

Järjestöjen sote-muutostuen kansallisesta koordinoinnista vastaa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Järjestöjen sote-muutostuen maakunnallisesta muutostukityöstä vastaavat alueelliset järjestöasiantuntijat, joiden tehtävänä on muun muassa tukea järjestöjen osallistumista soteuudistuksen valmisteluun. Alueellista ja maakunnallista muutostukityötä tekeviä järjestöasiantuntijoita on yhteensä 7 ympäri Suomen.

Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan järjestöasiantuntijana toimii Niina Salo-Lehtinen, jonka työnantajaorganisaatio on Artteli-kumppanuusyhdistys ry.
Niina on aktiivisesti mukana hyvinvointialueiden järjestöyhteistyön verkostoissa ja sote-uudistuksen sekä hyvinvointialuetoimeenpanon työryhmissä. Kannattaakin seurata aktiivisesti sekä tätä sivua, että alempaa löytyviä some-kanavia ja osallistua verkostotapaamisiin.

”Järjestöasiantuntijuutta ajattelen yhdenlaisena diplomaattitehtävänä, joka syventää järjestöjen ja julkisen sektorin kumppanuutta entisestään. Meillä on kuitenkin aina yhteinen asiakas: kuntalainen- siis sinä ja minä eli me. Siinä on helppo olla samalla puolella. Ollaanhan myös matalalla kynnyksellä yhteyksissä! -Ninnu”


Toimiala

Muu, Monialayhdistykset, Muut yhdistykset

Teemat

sosiaali ja terveys

Asiasanat

Järjestöjen sote-muutostuki, ihmisensote, järjestöjensotemuutostuki, järjestöyhteistyö, sote-uudistus, hyvinvointialue, kansalaisvaikuttaminen

Kohderyhmä

järjestötoimijat, ammattilaiset ja asiantuntijat

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

 • Artteli-kumppanuusyhdistys ry

  Mustanlahdenkatu 22, 33210 Tampere

Yhteystiedot

Sähköposti:
niina.salo-lehtinen@artteli.fi
Puhelin: +358 45 277 4607

Lisätietoa verkossa

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta

Facebook
Twitter
LinkedIn

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Artteli-kumppanuusyhdistys ry

Mustanlahdenkatu 22, 33210 Tampere, Suomi

Liitteet

 • SOTE-muutostuki 2021-2023 -suunnitelma

  Sote-uudistus on organisoitu maakunnallisesti ja tapahtuu valtakunnallisessa ohjauksessa. Osapuolet ovat neuvotteluissaan sopineet yhteistyöstä sosiaali- ja terveysjärjestöjen tukemiseksi maakunnissa sekä valtakunnallisesti sote-uudistukseen varautumisessa, valmistautumisessa ja siihen vaikuttamisessa.
  Lataa tiedosto
 • TAYS-yta toimintaympäristökuvaus

  Järjestökentän verkostojen sekä järjestöt-julkinen yhteistyön tilanne kuvattuna Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hyvinvointialueilta
  Lataa tiedosto
 • Järjestöjen yhteistyön tiekartta

  Tiekartta on järjestöjen yhteistyön strateginen suunnitelma sekä järjestöjen sote-muutostuen vaikuttamistyötä ohjaava toimeenpanosuunnitelma. Järjestöjen yhteistyön tiekartta päivittyy toimeenpanon etenemisen myötä.
  Lataa tiedosto