Järjestöjen Sote-muutostuki | Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa

Mitä järjestöjen sote-muutostuki tekee?

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus muuttaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Muuttuvassa toimintaympäristössä sosiaali- ja terveysjärjestöjen on asemoiduttava uudella tavalla, kun kuntien rinnalle syntyy sote-palveluista ja pelastustoimesta vastaavia hyvinvointialueita.

Järjestöjen sote-muutostukikokonaisuus tukee sote-järjestöjen osallistumista tulevaisuuden sote-keskusten ja alueellisten rakenneuudistusten valmisteluun sekä toimeenpanoon. Järjestöjen sote-muutostuen kansallisesta koordinoinnista vastaa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

Järjestöjen sote-muutostuen maakunnallisesta muutostukityöstä vastaavat alueelliset järjestöasiantuntijat, joiden tehtävänä on muun muassa tukea järjestöjen osallistumista soteuudistuksen valmisteluun. Alueellista ja maakunnallista muutostukityötä tekeviä järjestöasiantuntijoita on yhteensä 7 ympäri Suomen.

Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan järjestöasiantuntijana toimii Niina Salo-Lehtinen, jonka työnantajaorganisaatio on Artteli-kumppanuusyhdistys ry.
Niina on aktiivisesti mukana hyvinvointialueiden järjestöyhteistyön verkostoissa ja sote-uudistuksen sekä hyvinvointialuetoimeenpanon työryhmissä.

”Järjestöasiantuntijuutta ajattelen yhdenlaisena diplomaattitehtävänä, joka syventää järjestöjen ja julkisen sektorin kumppanuutta entisestään. Meillä on kuitenkin aina yhteinen asiakas: kuntalainen- siis sinä ja minä eli me. Siinä on helppo olla samalla puolella. Ollaanhan myös matalalla kynnyksellä yhteyksissä! -Ninnu”

 

AJANKOHTAISTA (Päivitys tehty 2.12.21)

Miten järjestöt ovat mukana sote-uudistuksessa hyvinvointialueilla?

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan sivuilta löytyy nyt uutta tietoa hyvinvointialueittain: mitä hyvinvointialueen valmisteluun sekä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman eri hankkeiden sisältötyöhön liittyviä ryhmiä on olemassa ja mitä järjestöjä on mukana yhteisessä työssä.

Lue lisää täältä

Järjestöjen sote-muutostuen kyselyn koonti julkaistu 

Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan järjestöille kohdennettu kysely kirkasti hyvin tilannekuvaa: Osallisuus sote-uudistukseen toteutuu hyvin, mutta keskitetympää tietoa ja vahvempia yhteistyörakenteita tarvitaan.

Lue lisää täältä 

Vaikuttamisviestinnän koulutusta tarjolla  

Järjestöjen sote-muutostuen kyselyssä Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan järjestöttoivoivat koulutusta erityisesti vaikuttamisviestinnästä.Olemmekin nyt kutsuneet järjestökouluttaja ja -konsultti Salla Saarisen jokaiselle alueelle, joka avaa meille vaikuttamisviestinnän mahdollisuuksia järjestönäkökulmasta.

Lue lisää täältä 

SAVE THE DATE: Tulevaisuustukitreffit yhdistää kolmen hyvinvointialueen toimijat 

THL:n ja Järjestöjen sote-muutostuen Tulevaisuustukitrio kutsuu hyvinvointialue- ja tulevaisuuden sote-keskuskehittäjät järjestöissä ja julkisella yhteisen muutoksen äärelle. Tulevaisuustukitreffeillä tuotamme ajankohtaiskatsauksia Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan Tulevaisuuden sotekeskus -ohjelmasta, Työkykyohjelmasta ja Järjestöjen muutostuesta sekä jätämme tilaa yhteiselle keskustelulle, oppimiselle ja oivaltamiselle. Treffit alkavat helmikuussa 2022.

Lue lisää täältä 

 

 

USEIN KYSYTYT

Mistä löydän maakuntakohtaista tietoa sote-uudistuksesta?

Järjestöjä koskevaa tietoa uudistuksesta ja sen työryhmistä kerätään järjestöjen omille digialustoille. Käytännössä siis esimerkiksi toimeksi.fi-yhdistyssivuille sekä verkostojärjestöjen kotisivuille.
Sote-valmistelulla on puolestaan kussakin maakunnassa kattavat sivustot aihetta koskien. Sisällöt täydentyvät jatkuvasti ja tiedottamisyhteistyötä kehitetään parhaillaan.

Sillä välin, tarkempia tietoja saat esimerkiksi maakuntasi verkostojärjestöiltä ja alueesi Järjestöjen sote-muutostuen asiantuntijalta.
Kannattaa myös ehdottomasti tilata saatavilla olevat uutiskirjeet.
Tässä listattuna muutamia sivustoja ja uutiskirjeitä👇

Järjestöjen maakunnalliset sivut
Kanta-Häme: https://www.meidanhame.fi/yhteistyo/sote-uudistus/
Pirkanmaa: https://lahella.fi/ajankohtaista/
Etelä-Pohjanmaa: https://www.jtalo.fi/sote-aamukahvi/

Järjestöjen valtakunnalliset sivut
Järjestöjen sote-muutostuki:
https://www.soste.fi/jarjestojen-sote-muutostuki/
Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta:
https://www.verkostojarjestot.fi/neuvottelukunta/

Julkisen sivut
Kanta-Häme: https://omahame.fi/
Pirkanmaa: https://soteuudistus.pirkanmaa.fi/
Etelä-Pohjanmaa: https://www.epsoteuudistus.fi/

Uutiskirjeet
Kanta-Hämeen järjestöyhteistyön uutiskirje: https://www.meidanhame.fi/yhteistyo/uutiskirje/
Hämeen liiton sote-hankkeiden uutiskirjeen tilaus: https://docs.google.com/forms/
Pirkanmaan sote-uudistuksen uutiskirje: https://pirkanmaan-liitto.creamailer.fi/subsc…/auPuie4JcrHIu
Pirkanmaan sote-järjestöfoorumin tiedotuslista: https://forms.office.com/
Tampereen kaupungin uutiskirje yhdistyksille: http://uutiskirje-yhdistykset.tampere.fi/
Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen ajankohtaiskirje: https://link.webropolsurveys.com

#ihmisensote


Toimiala

Muu, Monialayhdistykset, Muut yhdistykset

Teemat

sosiaali ja terveys

Asiasanat

Järjestöjen sote-muutostuki, ihmisensote, järjestöjensotemuutostuki, järjestöyhteistyö, sote-uudistus, hyvinvointialue, kansalaisvaikuttaminen

Kohderyhmä

järjestötoimijat, ammattilaiset ja asiantuntijat

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

 • Artteli-kumppanuusyhdistys ry

  Mustanlahdenkatu 22, 33210 Tampere

Yhteystiedot

Sähköposti:
niina.salo-lehtinen@artteli.fi
Puhelin: +358 45 277 4607

Lisätietoa verkossa

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta

Facebook
Twitter
LinkedIn

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Artteli-kumppanuusyhdistys ry

Mustanlahdenkatu 22, 33210 Tampere, Suomi

Liitteet

 • SOTE-muutostuki 2021-2023 -suunnitelma

  Sote-uudistus on organisoitu maakunnallisesti ja tapahtuu valtakunnallisessa ohjauksessa. Osapuolet ovat neuvotteluissaan sopineet yhteistyöstä sosiaali- ja terveysjärjestöjen tukemiseksi maakunnissa sekä valtakunnallisesti sote-uudistukseen varautumisessa, valmistautumisessa ja siihen vaikuttamisessa.
  Lataa tiedosto
 • TAYS-yta toimintaympäristökuvaus

  Järjestökentän verkostojen sekä järjestöt-julkinen yhteistyön tilanne kuvattuna Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hyvinvointialueilta
  Lataa tiedosto
 • Järjestöjen yhteistyön tiekartta

  Tiekartta on järjestöjen yhteistyön strateginen suunnitelma sekä järjestöjen sote-muutostuen vaikuttamistyötä ohjaava toimeenpanosuunnitelma. Järjestöjen yhteistyön tiekartta päivittyy toimeenpanon etenemisen myötä.
  Lataa tiedosto
 • Järjestöjen osallisuuspolku

  Järjestöjen osallisuuspolku hyvinvointialueen toimeenpanossa -kaavio kuvaa järjestöjen osallistumisen vaiheita hyvinvointialueen rakentamiseen.
  Lataa tiedosto
 • Järjestöyhdyshenkilöiden yhteystiedot

  Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan järjestöyhteistyötä tekevien yhteystietoja
  Lataa tiedosto
 • Järjestöt Suomessa- lukuja!

  Lukuja järjestötoiminnasta
  Lataa tiedosto
 • JOHTO-malli luonnos

  Järjestöjen organisoituminen hyvinvointialueille-toimintamallin luonnos
  Lataa tiedosto
 • Järjestöjen sote-muutostukikyselyn avoimet vastaukset-kooste

  Yhteenveto Järjestöjen sote-muustotuki-kyselyn avoimista vastauksista
  Lataa tiedosto