JST Solum Oy

JST – Aitoja palveluja sydämellä

JST on täysin suomalainen sosiaalialan konserni, jonka ensimmäinen yksikkö on aloittanut toimintansa perheyrityksenä jo vuonna 1994. Meillä työskentelee lähes 200 osaajaa ja asiantuntijaa. JST Solum Oy tuottaa aikuispsykiatrian asumispalveluja sekä liikkuvaa palvelua Jyväskylässä ja Tampereella. JST Aves Oy vastaa lastensuojelupalveluiden tuottamisesta Karkkilassa, Vihdissä ja Jyväskylässä. Primelife Healthcare Oy:n vastuulla ovat vanhuspalvelut Heinolassa. Yrityksemme tarjoavat asiantuntevia ja monipuolisia hyvinvointipalveluja.

Arvojamme ovat välittäminen, tasa-arvo, turvallisuus, tavoitteellisuus ja vastuullisuus. Haluamme, että nämä arvot näkyvät kaikessa toiminnassamme. Toimintamme tarkoituksena on tuottaa monipuolisia, kehittyviä ja laadukkaita aikuispsykiatrian kuntouttavia palveluita. Toimintaamme ohjaa vuonna 2013 alkanut SHQS-laatuohjelma, joka takaa korkeatasoisen ja tasalaatuisen toiminnan. Olemme erikoistuneet autismikirjohäiriön sekä epävakaan persoonallisuuden hoitoon. Sosiaali- ja hoitoalalle tarjoamme koulutus- ja työnohjauspalveluita. Asiakkailta kerättyä kokemustietoa käytetään palveluiden parantamiseen. Asiakkaat ovat mukana palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä sekä arvioimassa palveluita ja vaikuttamassa päätöksentekoon.

Toimimme alalla, jossa työtä tehdään ihmiseltä ihmiselle. Tästä syystä luottamus on ensiarvoisen tärkeää. Luotamme vahvasti työntekijöidemme ammattitaitoon, ja siksi heillä onkin vapaus vaikuttaa työhönsä ja tehdä sitä omaksi tuntemallaan tavalla. Lisäksi luotamme hyvään yhteishenkeen. Pienenä suomalaisena toimijana meidän kaikkien tulee puhaltaa yhteen hiileen. Jokainen, yrityksen johtoa myöten, on mukana ruohonjuuritason toiminnassa.

Työmme sydän ja perusta on asiakkaissamme. Tarjoamme asiakkaille mahdollisuuden olla mukana palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Haluamme vahvasti painottaa osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta. Meille tärkeintä on sekä asiakkaiden että työntekijöiden hyvinvointi. Haluamme tuottaa laadukkaita palveluja ihmisläheisesti.

Tampereen Tammituvan yksikkö on avattuu heinäkuussa 2019. Se tarjoaa palveluasumista asiakkaille, joilla on avun, tuen ja ohjauksen tarvetta arjen asioissa. Henkilökunta on läsnä arkipäivisin ja viikonloppuisin klo 7 – 20. Toiminta yksikössämme on asiakkaan yksilöllistä tukemista ja asiakkaan kannustamista kohti hänen omia tavoitteitaan. Työntekijöiltä saa tukea ja ohjausta arjen asioihin sekä keskusteluapua aina tarvittaessa. Yhteisöllisyys on yhdessä tekemistä, toisen tukemista, vertaistukea sekä toisen huomioon ottamista. Pyrimme löytämään jokaiselle asiakkaallemme mielekästä tekemistä myös aktiivisen ja ulospäin suuntaavan palveluohjauksen kautta. Aktiivinen toimijuus mielenterveys- ja päihdetoimijoiden verkostossa auttaa  ohjaamaan asiakkaitamme tarpeenmukaisten palveluiden piiriin. Pyrimme myös tulevaisuudessa aktiiviseen sekä monipuoliseen oppilaitosyhteistyhön; näin pysymme ajan hermoilla mielenterveys- ja päihdetyön saralla. Eläinavusteinen työ ja Green Care -ideologia on meille tärkeä menetelmä kuntouttavassa hoitotyössä. Koemme ympäristöasiat tärkeänä sekä asiakkaiden että työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta. Ympäristön huomioimisen myötä haluamme kantaa yhteiskunnallista vastuuta myös ympäristöasioista. Toiminta Tammituvassa on aktiivista ja elämänmakuista: eletään, nähdään ja koetaan.

Yksikössä on mahdollista toteuttaa yksilöllisenä vaihtoehtona päiväkäyntejä silloin, kun asuminen asumisyksikössä ei ole asiakkaan kokonaistilanteen huomioiden tarkoituksenmukaista tai toivottua. Käynnit sisältävät asiakkaan psyykkisen hyvinvoinnin yksilöllisen tuen, vähintään yhden lämpimän ruokailun sekä valinnan mukaan aamu- tai iltapalan yksikössä ja yhteisön toimintaan osallistumista. Käyntien määrä, sisältö ja tavoitteet sovitaan yksilöllisesti ja suunnitelmallisesti. Käynnin pituus on noin viisi tuntia.


Palvelemme kielillä

Suomi, Englanti

Toimiala

Muu

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kuntoutus- ja hoitopalvelut, mielenterveys, päihteet ja riippuvuudet, sosiaali ja terveys, yhteistyö ja verkostot

Avainsanat

aktiivinen elämä, apua arkeen, Asukkaiden yhteistoiminta, Asumispalvelut, asunnottomien yö, avokuntoutus, ehkäisevä mielenterveystyö, ehkäisevä päihdetyö, eläinavusteisuus, ennaltaehkäisevä toiminta, GAS arviointi, JST Solum, kuntouttava työtoiminta, mielenterveyskuntoutuja, neuropsykiatriset häiriöt, nuoret aikuiset, Tammitupa, Tampere, Yhdessä eteenpäin, päihdekuntoutuja, Päiväkäynti

Kohderyhmä

asiakkaat, kuntoutujat

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.)

Osoitteet

  • Tammituvan osoite

    Äyräpäänkatu 10 33340 Tampere

Yhteystiedot

Kotikunta: Tampere
Sähköposti:
tammitupa@jst.fi
Puhelin: 0447241305

Lisätietoa verkossa

jst.fi

Facebook

Toiminta-alue

Alue
Keski-Suomi, Uusimaa, Päijät-Häme, Pirkanmaa

Kunta
Jyväskylä, Karkkila, Vihti, Heinola, Tampere

Tammituvan osoite

Äyräpäänkatu 10, Tampere, Suomi