Setlementti Tampere ry

Setlementti Tampere on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys.

Toimintamme ydintä on sosiaalinen työ, joka tukee ihmisten arkea ja kutsuu heitä yhteiseen kanssakäymiseen. Työyhteisöömme kuuluu noin 70 osa- tai kokoaikaista työntekijää. Toiminnan mahdollistavat 150 vapaaehtoista, useat tuntityöntekijät, harjoittelijat, opiskelijat jne. Työmme tavoittaa tuhansia ihmisiä vuosittain.

Kohtaamme ihmiset kunnioittavasti uskoen heidän omiin voimavaroihinsa. Toimimme paikallisesti ja yhteisöllisesti vahvistaen ihmisten osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä. Edistämme oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toimintaamme kuuluu kohdennetun tuen palveluja sekä kansalaistoimintaa ja yhteisötyötä. Matalan kynnyksen palvelumme ovat asiakkaille ilmaisia.


Palvelemme kielillä

Suomi, Ruotsi, Englanti

Toimiala

Muu, Asukas- kotiseutu-, kylä- ja kaupunginosayhdistykset, Eläkeläis- ja senioriyhdistykset, Kohtaamispaikka, järjestö- tai vapaaehtoistoiminnan keskus, Lapsi- ja perheyhdistykset, Monialayhdistykset, Naisyhdistykset, Nuorisoyhdistykset, Omais- ja läheisyhdistykset, Vammaisyhdistykset, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kaveritoiminta, kulttuuri ja taide, kerhot, lapsuus ja perhe-elämä, kriminaalityö, ystävä- ja viriketoiminta, eläkeläistoiminta, harrastus ja vapaa-aika, kokemusasiantuntijuus, keräykset ja avustustoiminta, kotoutuminen, lomat ja leirit, mielenterveys, osallisuus, päivystys- ja kriisityö, sosiaali ja terveys, vapaaehtoisuus, vammaisuus ja invaliditeetti, vertaistuki, yleisötilaisuudet

Asiasanat

sosiaaliala, kansalaistoiminta, yhteisöt

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, asiakkaat, kuntalaiset, viranomaiset ja kumppanit, kaikille

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

  • Käyntiosoite

    Nalkalankatu 12 G, Tampere, Suomi

  • Postiosoite

    Pyhäjärvenkatu 1 A, 33200 Tampere

Yhteystiedot

Kotikunta: Tampere
Sähköposti:
posti@setlementtitampere.fi

Lisätietoa verkossa

Setlementti Tampere ry

Facebook
Twitter
Instagram

Toiminta-alue

Alue
Pirkanmaa

Kunta
Tampere

Käyntiosoite

Setlementti Tampere Ry, Nalkalankatu 12 G, Tampere, Suomi

Postiosoite

Setlementti Tampere Ry, Pyhäjärvenkatu 1 A, 33200 Tampere, Suomi