Tampereen Järjestöedustamo

Järjestöedustamo on Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen edustajista koostuva yhteistyöelin. Järjestöedustamon päätehtävä on yhteistyön kautta edistää kuntalaisten hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä.

Järjestöedustamo asiantuntijaelimenä tukee kaupungin yhteistyötä yhdistysten, järjestöjen ja seurojen kanssa varmistamalla tarvittavat rakenteet yhteistyölle. Järjestöedustamossa on jäsen 16:sta eri järjestökategoriasta sekä kaupungin edustajat eri palvelualueilta. Järjestöedustamon jäsenet edustavat oman taustajärjestönsä/-järjestöjensä lisäksi myös muita oman alan järjestöjä ja näiden jäsen- ja asiakaskuntaa.

Laaja-alaisella järjestökentän edustuksella mahdollistetaan yhteistyön strateginen kehittäminen ja pystytään tarttumaan kulloinkin esille nouseviin yhteistyötarpeisiin.

Vuosittain Järjestöedustamo järjestää erilaisia tilaisuuksia, joista suurin osa on kohdistettu yhdistyksille ja järjestöille. Näiden lisäksi Järjestöedustamo koordinoi vuosittain Kansalaisvaikuttamisen juhlapäivään liittyvää tapahtumatoimintaa Tampereella.

Järjestöedustamon koordinaattoreihin voi olla yhteydessä kaivatessaan apua järjestökentän asiantuntemuksen hyödyntämiseen kaupungin päätöksenteossa, yhteistyön/kumppanuuksien rakentamiseen tai tiedottamiseen.

Järjestöedustamoa koordinoi Tampereen kaupunki ja Artteli-kumppanuusyhdistys yhteistyössä. Artteli-kumppanuusyhdistys saa Veikkauksen tukea Järjestöedustamon koordinointiin.

Lisätietoa:

Järjestöedustamon kotisivut

Järjestöedustamon koordinaattori, Tampereen kaupunki
suunnittelija
Susanna Lundström
puhelin 040 355 8745
susanna.lundstrom(at)tampere.fi

Järjestöedustamon koordinaattori, Artteli-kumppanuusyhdistys ry
toiminnanjohtaja
Nina Lindberg
puhelin 050 308 5639
nina.lindberg(at)artteli.fi


Toimiala

Julkinen hallinto

Teemat

yhteistyö ja verkostot, osallisuus, sosiaali ja terveys, vaikuttaminen

Asiasanat

järjestöedustamo, järjestöyhteistyö, kansalaisyhteiskunta, Kunta-järjestöyhteistyö, Tampere

Kohderyhmä

järjestötoimijat, viranomaiset ja kumppanit

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

  • Aleksis Kiven katu 14-16 C, 33100 Tampere

Yhteystiedot

Kotikunta: Tampere
Sähköposti:
nina.lindberg@artteli.fi
Puhelin: 0503085639

Lisätietoa verkossa

Järjestöedustamon kotisivut

Järjestöt Tampereella

Toiminta-alue

Alue
Pirkanmaa

Kunta
Tampere

Tampereen Keskusvirastotalo, Aleksis Kiven katu 14 - 16 C, Tampere, Suomi