Tampereen kaupunki/Arkeen Voimaa ryhmätoiminta

Arkeen Voimaa -ryhmätoiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla on omasta tai läheisen pitkäaikaissairaudesta tai muusta syystä johtuvia hankaluuksia selviytyä arjessa. Lisäksi toimintamalli sopii järjestöjen ja yhdistysten vapaaehtoisten ja jäsenten hyvinvointia parantamaan.

Ryhmätoiminta auttaa osallistujia tekemään myönteisiä muutoksia elämässään ja pitämään niitä yllä. Arkeen Voimaa -ryhmä koostuu samankaltaisessa elämäntilanteessa olevista ihmisistä, jotka jakavat keskenään ideoita ja kannustavat toisiaan. Ryhmä on kuin opintopiiri. Se tarjoaa tukea, tietoa ja työkaluja erilaisten oireiden ja arjen haasteiden hallintaan. Ryhmässä keskustellaan itsehoidon työkaluista, kuten päätöksentekotaidoista, oman toiminnan suunnittelusta, itselle sopivan kuntoilun ottamisesta osaksi itsehoitoa, terveyttä edistävästä ruokailusta, vuorovaikutustaidoista sekä oman hyvinvoinnin havainnoinnista.

Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa viikon välein 2,5 tuntia kerrallaan ja sen ohjaajana toimivat Arkeen Voimaa -ohjaajakoulutuksen käyneet vapaaehtoiset vertaisohjaajat.


Palvelemme kielillä

Suomi

Toimiala

Julkinen hallinto, Asukas- kotiseutu-, kylä- ja kaupunginosayhdistykset, Eläkeläis- ja senioriyhdistykset, Omais- ja läheisyhdistykset, Päihde- ja mielenterveysyhdistykset, Sairaus- ja potilasyhdistykset, Työllisyyden edistäminen ja työttömien yhdistykset, Vammaisyhdistykset, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, omaistoiminta, sairastaminen, mielenterveys, vertaistoiminta, osallisuus

Asiasanat

osallisuus, arjen hyvinvointi, terveyden edistäminen, parempi arki

Kohderyhmä

eläkeläiset, jäsenet, kaikille, kuntalaiset, läheiset ja omaiset, pitkäaikaissairaat, työssäkäyvät, työttömät

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Osoitteet

  • Postiosoite

    Kirviäläkatu 2, 33580 Tampere

Yhteystiedot

Kotikunta: Tampere
Sähköposti:
susanna.v.lehtimaki@tampere.fi
Puhelin: 040 639 7505

Lisätietoa verkossa

Arkeen Voimaa Tampere

Toiminta-alue

Alue
Pirkanmaa

Kunta
Tampere

Postiosoite

Kirviälänkatu, Tampere, Suomi