NOVAT-toiminta

02.07.2020 - 30.11.2020 / Kokous/tapaaminen, Koulutus/seminaari, Muu ryhmämuotoinen tuki, Vertaisryhmä / Naistenkartano ry

Toimintaa järjestetään

NOVAT-ohjelma

NOVAT on Naistenkartanon kehittämä naisille suunnattu vertaistukiohjelma. NOVAT on lyhenne sanoista “Naiset Ovat”. Se viittaa naisten itsemääräämisoikeuteen määritellä itse oma naiseutensa. NOVAT-ohjelman tavoitteena on vahvistaa naisten arkipäivän hallinnan tunnetta, auttaa naisia tunnistamaan omia voimavarojaan ja ottamaan ne käyttöön, sekä tukea naisia myönteisen muutoksen ja omien tavoitteidensa saavuttamisessa.

Tutustu NOVAT-ohjelmaan ja -ryhmämuotoihin: https://www.naistenkartano.com/vertaistukea/

NOVAT:ista löytyy neljä eri kurssimuotoa:

Pitkä-NOVAT
Lyhyt-NOVAT
Etä-NOVAT
NOVAT-verkkokurssi

 

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kaveritoiminta, mielenterveys, päihteet ja riippuvuudet, sosiaali ja terveys, vapaaehtoisuus, verkkovertaistuki, vertaistoiminta, vertaistuki, ystävä- ja viriketoiminta

Kohderyhmä

naiset

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Valtakunnallinen

Kyllä

Linkkejä

NOVAT-toiminta