Järjestöyhteistyön ohje

Järjestöyhteistyön ohje on työkalu järjestö-kuntayhteistyön tiivistämiseen. Se tuo kootusti esille kunnan ja yhdistysten välisen yhteistoiminnan periaatteita.

Jokaisessa kunnassa on hyvä kirjata yhdistysten kanssa tehtävän yhteistyön periaatteet järjestöyhteistyön ohjeeseen. Selkeästi kirjatut toimintaperiaatteet helpottavat molemminpuolista kommunikointia, edistävät yhdistysten tasapuolista kohtelua ja lisäävät kunnan toiminnan läpinäkyvyyttä kansalaisyhteiskuntaan päin.

Järjestöyhteistyön ohje perehdyttää ja auttaa ymmärtämään yhdistyksissä ja kunnassa toimivien henkilöiden käsitystä siitä, mitkä ovat oman kunnan ja järjestöjen väliset pelisäännöt ja toimintatavat.

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntastrategiat muuttuvat, ja tässä vaiheessa on tärkeää järjestöjen näkökulmasta kirjata ylös, miten järjestöt otetaan huomioon toimijoina, ja miten kuntalaisten osallisuus sekä kuuleminen näkyvät uudessa kuntastrategiassa. Järjestöyhteistyön ohjeeseen kirjataan, miten järjestöjä osallistetaan kunnan hyvinvointisuunnitteluun ja sen toteuttamisen arviointiin. Tällä varmistetaan järjestökentän näkemys vuosittaisissa hyvinvointitoimenpiteissä.

✏️ Järjestöyhteistyön ohjeeseen kirjattavat asiat

 • Erilaiset foorumitoimet. Millaiset rakenteet kunnassa on yhdistysten ja kunnan väliselle yhteistyölle lakisääteisten vanhus- ja vammaisneuvostojen lisäksi, esim. säännölliset yhdistysillat, järjestöneuvottelukunnat, seuraparlamentit ym.
 • Myönnettävät avustukset ja tuet. Millä perusteilla yhdistyksille myönnetään avustuksia, miten sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset hoidetaan sote-uudistuksen jälkeen, avustusten hakuajat ym.
 • Järjestöille tarjottavat toimitilat. Yhdistysten käytettävissä olevat kunnan tilat, tilankäytön myöntämisperusteet, maksut ja maksuttomuus, miten tiloja haetaan.
 • Kumppanuustoiminta
 • Yhteistyön vuosikello
 • Kunnan järjestöyhteyshenkilöt

✏️Järjestöyhteistyön ohjeen toteuttamisprosessi kunnassa

 1. Tehdään päätös prosessin toteutuksesta kunnan johtoryhmässä tai hyvinvointiryhmässä ja nimetään vastuuhenkilöt. Valtuutetaan hyvinvointikoordinaattori asian valmistelijaksi
 2. Hyvinvoinitikoordinaattori kerää yhdistystoimijoiden toiveita ja odotuksia järjestöyhteistyön ohjeen sisällöksi. Tässä työssä voidaan hyödyntää paikallisia järjestöagentteja, järjestää yhteisiä työpajoja ym. Katso vinkkinä yhteissuunnittelun konsepti (pdf)
 3. Luonnos esitellään kunnan hyvinvointiryhmässä. Sisältöjen täsmennys luonnoksen pohjalta.
 4. Järjestetään yhdistysilta tai vastaava foorumi. Osallistetaan ja tiedotetaan laajaa järjestökenttää valmisteltavasta asiasta ja huomioidaan mahdolliset muutosesitykset.
 5. Hyväksytään järjestöyhteistyön ohje kunnan johtoryhmässä, valtuustossa tai muussa elimessä. Asiakirja päivitetään vuosittain talousarviopäätösten ja hallintokuntien tekemien linjausten mukaisesti kunkin vuoden tammikuussa. Valmistelusta vastaa kunnan hyvinvointikoordinaattori.

✏️Esimerkit

Kontiolahden järjestöyhteistyön ohje

Lisätietoa

Järjestöyhteistyön ohje on JAKE-hankkeessa kehitetty toimintamalli. Kehittäjät: Kari Hyvärinen, Heidi Korpelainen, Tuomo Eronen, Tanja Airaksinen, Ville Elonheimo, Hanna Kääriäinen ja Tiina Vlasoff. Pirkanmaalle mukauttanut Pirkanmaan Järjestö 2.0 -hanke.

 Muokattu viimeksi: 08.12.2020